קיבלת מכתב לחשבון מוגבל מהבנק אל דאגה זה לא גזירה משמיים


אדם הנקלע למצב כלכלי מורכב המביא אותו לסיטואציה בה הוא אינו עומד במחויבויות שלקח על עצמו עשוי למצוא את עצמו בהתנהלות בירוקרטית מאיימת אל מול רשויות הבנק עד להגדרתו כבעל חשבון מוגבל, הגדרה אשר טומנת בחובה שלל סנקציות ומגבלות.  סיטואציה זו מייצרת פרדוקס כאשר במצב בו אדם זקוק לעזרה יותר מכל הוא מתקשה לקבל אותה, הן בשל חוסר באמצעים והן בשל חוסר בידע והיכרות עם זכויותיו.

הסקציות והמגבלות החלות על אדם בעל חשבון מוגבל הן רבות ואינן מסתכמות למגבלות בחשבון המוגבל עצמו, כי אם מלוות אותו גם בהתנהלות בנקאית מול בנקים אחרים ובחשבונותיו הנוספים. חשבונות מוגבלים אינם אך ורק מושג בירוקרטי המתאר בעיה נקודתית, כי אם כתם ומגבלה בניהול אורח חיים כלכלי תקין גם הרבה לאחר שהבעיה הנקודתית נפתרה.

חשוב לדעת כי חשבון מוגבל אינו בבחינת גזירה הרת גורל ושיקול הדעת של הבנק שקבע זאת אינו בבחינת אורים ותומים. אין צורך למהר ולפנות לתהליך משפטי ארוך ויקר על מנת לבטל את רוע הגזירה ודי בהגשת ערעור כנגד ההחלטה בפרק הזמן הקבוע בחוק על מנת לבטלה ללא השארת צלקות ומגבלות רשומות.

החוק קובע כי מרגע הגדרתו של חשבון כחשבון מוגבל עומדים לרשות בעל החשבון עשרים ימי עסקים על מנת להגיש את הערעור האמור ולזכות במשפט הוגן ביחס לנסיבות. למרות שנהלי הבנק מגדירים במפורש מהן הנסיבות שלשמן יהפוך חשבון בנק פעיל לחשבון מוגבל, וגם בהתקיים נסיבות אלו, ניתן לערער על ההחלטה ולזכות לביטולה.

הסיבות לביטולם של חשבונות מוגבלים הן שונות ועשויות להיות החל מטעות של הבנק באי מתן כיסוי לצ'קים שבגינם הוכרז החשבון כחשבון מוגבל, וכלה בהתנהלות אישית מוצדקת של בעל החשבון שיכולה להסביר את הסיטואציה אליה נקלע. בין המקרים לביטוח חשבון מוגבל נמצאים בעל עסק שעקב שהותו בשירות מילואים פעיל נבצר ממנו לגבות ולהעביר תשלום מלקוחותיו, מה שיצר בחשבונו תנועה חד צדדית של הוצאות ללא כיסוי למרות שבפועל הכנסותיו אפשרו עמידה מלאה בהתחייבויות. במקרה נוסף עמדו זוג צעיר מיד לאחר חתונתם, אשר פזרו צ'קים והתחייבויות לכיסוי האירוע אך איתרע מזלם ובערב האירוע מכוניתם ובה כל מתנות הכסף שהיו מיועדות להפקדה נגנבו מהם. סיטואציות אלו מוכיחות כי אין מדובר בפיזור התחייבויות חסרות אחריות ונטולות כיסוי כי אם באירוע נקודתי מצער אשר כל אדם יכול היה להיקלע אליו, והענישה הנלווית להגדרת חשבון מוגבל אינה נחוצה במקרה זה.

הבנקים מגדירים חשבון מוגבל כחשבון שזכה לסירוב בעבור עשרה צ'קים ללא כיסוי במהלך שנה אחת, אולם חשוב לדעת כי על מנת לבטל את רוע הגזירה ולערער על ההחלטה אין צורך להוכיח כי כל עשר הצ'קים המסורבים עמדו תחת סירוב בטעות או בנסיבות מוצדקות, כי אם בהתייחס לאחד מהם בלבד, מה שיפחית את סכום הצ'קים המסורבים לתשעה- מספר שאינו מצדיק את הגבלת החשבון.