עורך דין חשבון מוגבל

מה הוא יכול לעשות

התמודדות מול המערכת הבנקאית מאז ומתמיד הרתיעה רבים, אשר קיבלו את החלטות פקידי הבנק כאורים ותומים, גם כאשר אלה פגעו פגיעה מהותית בזכויותיהם של הלקוחות. תאגידי הבנקים השונים, קטנים וגדולים כאחד, מונעים מרצון לרווחיות מחד גיסא והחשש מפני סיכונים מאידך גיסא. בשום שלב של מערכת השיקולים וההתנהלות לא תופסות זכויותיו של הלקוח, צרכיו ורצונותיו את ראש הבמה. כמי שמומחית בטיפול במאות אלפי חשבונות וסכומי כסף אסטרונומיים מחויבת המערכת הבנקאית להגן על עצמה באמצעות מערכת של חוקים ותקנות. אלא שחוקים ותקנות אלה לא תמיד באות בד בבד עם ראיית הלקוח, ומסיבה זו ועוד נולדה זכות הערעור.

תחומי התמחות

ייעוץ חינם בשיחה ראשונית

התקשרו היום וגלו האם אתם זכאים לערער על מכתב בנוגע חשבון מוגבל שנשלח אליכם מהבנק

מהבלוג שלנו

 

חשוב לדעת כי

ההחלטה על לקוח ו/או חשבון בחשבון מוגבל או חשבון מוגבל בתנאים מחמירים היא החלטה בירוקרטית אשר נולדה מבחינה שרירותית של התנהלות הלקוח. המטרה החיובית בסופו של יום, היא למנוע פיזור המחאות ללא כיסוי במערכת הפיננסית, ובכך להגן על הלקוח, על מקבלי ההמחאות המסורבות ועל הבנק כאחד. תקנות הבנקים קובעות כי חשבון אשר ממנו יצאו עשר המחאות ללא כיסוי אשר סורבו במהלך שניים עשר חודשים יוכרז כחשבון מוגבל ועליו וטלו סנקציות ומגבלות אשר ימנעו מבעליו את השימוש בהמחאות. הרישום אינו נותר במשרדי סניף הבנק של הלקוח כי אם מועבר לאישור אות הקלון בבנק ישראל וילווה את הלקוח גם בהתנהלותו הפיננסית בעתיד.

 

האם בעל חשבון מוגבל רשאי לקחת משכנתא? האם תעמוד לו הזכות להלוואה או לכרטיס אשראי? האם בתנאים מסוימים ניתן יהיה לבטל את ההגבלה טרם סיום מועדה המתוכנן? התשובות לשאלות הללו אינן חד משמעות, בעיקר בשל העובדה כי הכתם שמותיר חשבון בנק מוגבל טומן בחובו מגבלות רבות, כולל כאלו שאינן נמצאות בתקנות אולם נובעות מסטיגמה ושיפוטיות של פקידי הבנק.

 

הדרך הנכונה להתמודד עם חשבון בנק מוגבל היא פניה לעורך דין מומחה המתמצא בנבכי המערכת הפיננסית, בחקיקה ובתקנות הבנקים. לעתים די בפניה של עורך דין חשבון מוגבל אל סניף הבנק בבקשה לערער על ההחלטה, תביא את הבנק לסגת מהחלטתו הראשונית ולתת ללקוח הזדמנות לשקם את חשבונו הרעוע ללא סנקציות ומבוכה.

 

עו"ד חשבון מוגבל ידע לבצע לפני הכל איתור חשבון מוגבל במטרה לאתר ולזהות את ההיסטוריה של הלקוח והחשבון ומכאן לפעול. מאחר וחשבון מוגבל מוגדר באופן שרירותי על בסיס כמות ההמחאות המסורבות בטווח של שנה יבחן עורך הדין את הנסיבות שהביאו לדחיית ההמחאות, הן בהיבט האישי והכלכלי של הלקוח והן בהיבט של מנהלי הבנק ונוהג עבודתו מול הלקוח, במטרה להוכיח כי המחאה אחת לכל הפחות סורבה שלא לצורך. מילואים, מצב לחימה, מצב רפואי ומצב אישי שמנעו מן הלקוח לנהל באחריות את חשבונו, להפקיד כספים או לעבוד לפרנסתו עשויים להוות גורם לביטול ההחלטה להגבלת החשבון.

 

חשבון מוגבל מה עושים ?

 

אנשים פרטיים ובעלי עסקים נקלעים לעתים לסיטואציות כלכליות לא נוחות, המולידות שרשרת של אירועים ומגבלות אשר אך מסייעות להעצים את הקושי ומקשות לשוב לדרך ההתנהלות הסדורה והישרה. קביעת חשבון כחשבון מוגבל הנה הנחייה של הבנקים בהובלת בנק ישראל, שנועדה במקורה על מנת להילחם במכה הכואבת של פיזור התחייבויות כלכליות נטולות כיסוי. התחייבויות אלה בכוחן למוטט עסקים, ארגונים ואנשים פרטיים, אשר נותרים עם פיסת נייר שערכה כקליפת השום בידם ונאלצים להתמודד עם בירוקרטיה והוצאות במטרה לגייס את הכסף המגיע להם על פי החוק והמוסר כאחד.

 

יחד עם זאת חשוב לזכור כי למטבע ישנם שני צדדים, כמו גם העובדה כי מרבית החייבים בסדרי הגודל השונים בסופו של יום ישיבו את חובם מכורח או מרצון. ההחלטה על חשבון מוגבל הנה החלטה שרירותית של הבנק הנשענת על רצף של סיטואציות במהלכן נמסרו שתיים עשרה המחאות נטולות כיסוי שסורבו על ידי הבנק במהלך שנה אחת. על מנת לוודא כי מדובר בשניים עשר אירועים שונים החוק גם מבקש פער בן חמישה עשר ימים לפחות בין סירוב ההמחאה הראשונה שניתנה לעשירית במספר. לשון החוק וההנחיה הזו אין די בהם על מנת להבטיח כי לא בכל מקרה בו הוכרז חשבון הלקוח כחשבון מוגבל מוצדק הוא.

 

סיטואציות אנושיות מורכבות יכולות להשפיע על אדם, בעל עסק או בעל חשבון פרטי לחלוטין, ולהביא אותו לשרשרת אירועים מצערים בהם התחייבויות שניתנו נותרו ללא כיסוי, לא בהכרח באחריותו הישירה. בעוד שהחוק מתייחס למספר מקרים מוגדרים היכולים להביא לכך, השכל הישר, הרגישות וההבנה האנושית יכולים לזהות מקרים נוספים. מסיבה זו מומלץ לבעלי חשבונות אשר קיבלו הודעה מן הבנק על כוונתם להגדיר את חשבונם כחשבון מוגבל- לפנות בהקדם לעורך דין מומחה בתחום הבנקאות והפיננסיים ולבחון את האפשרויות לערער על ההחלטה.

 

על מנת להסיר ספק, אין צורך בהוכחת כל עשרה הצ'קים שסורבו בחשבון ככאלה אשר נעוצה סיבה לסירובם שאינה בבחינת פיזור התחייבות ללא כיסוי, כי אם די בהוכחת המחאה אחת בלבד ככזאת כדי להשיב את המצב על כנו ולאפשר לבעל החשבון לשוב לניהול חשבון תקין. אין באמור לעיל כל עידוד לפיזור המחאות ללא כיסוי ונהפוך הוא. מטרת הערעור הנה לאפשר לבעל החשבון לשקם את חשבונו ומעמדו מול הבנק בהתנהלות אחראית ותקינה ללא מגבלות וסנקציות אשר פוגעות בהתנהלות השוטפת.

 

חשוב לדעת כי אין צורך למהר ולרוץ אל ערכאות משפטיות במטרה להסיר את ההגבלה על החשבון, ועורך דין מנוסה ידע באמצעות פניה אל סניף הבנק באמצעות טופס ערעור, להפוך את הקערה על פיה ולבטל את המגבלה, מבלי להותיר כתמים וצלקות בתדמיתו של הלקוח, במעמדו וברישומי הבנקים השונים ו/ או רישומי בנק ישראל.

שותפים לדרך: שלום ברזני שליחויות משפטיות