פירוק חברה היא המקבילה המשפטית לפשיטת רגל בשוק העסקי, המתייחסת למורכבויות   אשר קיימות בישות המשפטית חברה בע"מ ומבדילה את התהליך מתהליך פשיטת רגל של עסק פרטי. בדומה לתהליך פשיטת רגל, גם בפירוק חברה הסיבה העיקרית והבולטת להגשת בקשה לפירוק חברה, היא חדלות הפירעון אליה הגיע החברה. חברה אשר אין ביכולתה לפרוע את חובותיה על פי סעיף 258 לפקודת החברות תיחשב כחדלת פירעון. סיבה נוספת במסגרתה ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה מרצון היא כי פעילותה העסקית תמה ונשלמה, ומאחר ואינה מבצעת עוד פעילות עסקית יש צורך להשמיטה מרשומות רשם החברות. במקרה כזה הליך פירוק חברה מרצון הוא ההליך הנכון אשר מציע קיצור דרך משמעותי בדרך לפירוק החברה.

חברה אשר בעליה מגיע למסקנה כי אין היא מייצרת את הרווחים המצופים או לחילופין מסיבה אחרת אינו מעוניין עוד לקיים את פעילותה,  נכון יהיה להגיש בקשה לפירוק חברה מרצון. הליך זה קצר משמעותית מהליכי פירוק אחרים (המגיעים בכפייה ומכורח פניות נושים וצווי בית המשפט) וטומן בחובו לא מעט הקלות ותנאים נוחים לסיום התהליך ויציאה לדרך חדשה של בעלי החברה.

במסגרת תחילתו של הליך פירוק חברה מרצון יוכלו בעליה לזכות בפטור מתשלום האגרות השנתיות המחויבות בחוק על חברות רשומות ובכך בעצם להקל את העול הכלכלי כבר בשלבי התהליך. כמו כן פוטר ההליך את החברה מהגשת דו"חות שנתיים לרשם החברות ומפנה את בעליה לעסוק בהליך הפירוק גרידא.

חשוב לציין כי הליך פירוק חברה מרצון  אינו מיועד לחברה אשר נושאת בחדלות פירעון ובאמתחתה חובות שאין ביכולתה לפרוע. פירוק חברה מרצון מיועד לחברות אשר אינן נושאות חובות כלפי נושיהם, או לחילופין מחזיקה בחובות אותם יש ביכולתה לפרוע באופן מוכח לא יאוחר מ-12 חודשים מיום ההכרזה על פירוקה.

הליך פירוק חברה בעלת חובות וחדלת פירעון הוא ארוך ומורכב יותר, ומכיל בתוכו תהליכים בניהם איחוד תיקים ומינוי מפרק המוסכם על בעלי החברה והנושים, במטרה לרכז ולממש את נכסי החברה לטובת תשלום חובותיה בטרם הפירוק. במקרה בו לחברה קיימים חובות לנושים שונים המפעילים כנגדה צווי הוצאה לפועל, הכרזת על הליך הפירוק תקפיא את מאמצי הגבייה של הנושים ותפחית מהלחץ על בעלי המניות, בדרך להגעה להסדר עם הנושים בליווי בית המשפט ובהתייחסות למצבה הכלכלי של החברה.

פירוק חברות מרצון הוא ההליך הקל והפשוט על מנת לסגור את הדלתות בחברה שאינה מקיימת את מטרותיה. היה וניתן הדבר על פי חוק, מדובר בדרך הפשוטה ביותר מבחינה בירוקרטית, וכן הנוחה ביותר מבחינה כלכלית. כאמור, לא בכל מצב ניתן ללכת בדרך זאת, אולם בהתייעצות עם עורך דין מקצועי המנוסה בתחום פירוק חברות , תקבלו הכוונה אישית על פי מצבה של החברה באיזו דרך כדאי לצאת לפירוקה.

הליך של פירוק חברה חדלת פירעון יכול להגיע מבעלי החברה (אחד מהם, חלקם או כולם בהסכמה פה אחד) או לחילופין להגיע כבקשה מנושה החושש לכספו. היה ומצא בית המשפט את הבקשה כסבירה ובחר לאשרה, ימנה מפרק קבוע או זמני במטרה לשמור על נכסי החברה בבעלותה, על מנת לממש אותם בבוא הזמן לטובת כיסוי חובותיה. למרות שהחברה (בניגוד לעסק מורשה) היא ישות משפטית בפני עצמה לבעלי המניות בה ישנה אחריות כלפי תפקודה וחובותיה וחשוב שיהיו חלק מתהליך הפירוק וקולם יישמע, גם אם הם מעוניינים בפירוק ובין אם לאו. יציאה לדרך של פירוק חברה, מרצון או באילוץ, מחייבת לווי מקצועי של עורך דין מומחה בתחום שיספק מטריית הגנה בירוקרטית וכלכלית לחברה ובעליה.