נהוג לשייך את זכות הערעור לערכאות משפטיות בלבד, ובתחום המערכת הבנקאית לקבל את החלטות הבנקים השונים כאורים ותומים. הבנקים נתפסים בעיני הלקוח הקטן כאימתניים ובעלי כוח רב, ובתחום חשבונות הבנק הפרטיים לקוחות כמעט ואינם נוהגים לערער או להלין על החלטותיהם. הבנקים אמנם מציעים שירותים כלכליים בשוק תחרותי, אולם אין מדובר בסקטור פרטי הנקי מפיקוח ובהתנהלות מול הבנק החוק עומד לא אחת לצדו של האזרח הקטן ומגן עליו.

מטרתו של הבנק הוא להגן על עצמו מפני שחרור אשראי או כלים בזבזניים ללקוחות אשר יעשו בזאת שימוש בלתי אחראי, ובדרך זאת לא אחת גם להגן על הלקוח מעצמו. יחד עם זאת, החלטות הבנק עשויות להיות שרירותיות ולא להביא בחשבון אירועים אנושיים, כמו גם כוחו העצום של הבנק העשוי להביא להידרדרות מצבו של אדם במקום לסייע בעדו להסדיר את מצבו.

ההחלטה על הכרזת חשבון מוגבל היא אחת ההחלטות המשפיעות ביותר על התנהלותו הפיננסית של אדם. על פי נהלי הבנקים חשבון מוגבל יוכרז על חשבון ממנו פוזרו שתיים עשרה המחאות נטולות כיסוי שסורבו על ידי הבנק בשל כך, במהלך שנה אחת. הבנק גם קובע כי נדרש רווח בן למעלה מחמישה שר ימים בין סירוב ההמחאה הראשונה להמחאה האחרונה, וזאת כדי למנוע מצבים בהן כל ההמחאות סורבו בטווח זמן קצר עקב בעיה נקודתית. קביעה זו נועדה להגן על הלקוחות אולם לא תמיד די בה בכדי לעשות כן.

עורכי דין המומחים בהתנהלות מול בנקים ומכירים את מערכת החקיקה הבנקאית, ימצאו בנקל פרצה אחת שהיא כל שנדרש, בהתנהלות העומדת מאחורי כל אחת ואחת מן ההמחאות שסורבו על ידי הבנק, כאשר די בכך לקבוע כי המגבלה שהוטלה על החשבון אינה מוצדקת והביא את הבנק לסגת מהחלטתו.

חשוב לדעת כי זכות הערעור שמורה לכל לקוח ולקוח ללא מגבלה כמותית של השימוש בה, אולם חשוב לנצל אותה בשלב המוקדם ביותר עם קבלת ההודעה על הכוונה להגביל את החשבון. זכות זו שמורה גם במקרים של חשבון מוגבל חמור, וההתנהלות המתקיימת היא בין עורך הדין המייצג את הלקוח לסניף הבנק, בתהליך בירוקרטי מהיר, יעיל וממצה, ללא סחבת ועמידה לפתחם של ערכאות משפטיות.

רבים מאמינים כי פניה לעורך דין בתקופה של קושי כלכלי הנה בבחינת פריווילגיה או בזבוז, אלא שתוצאות של תהליך כזה בהובלת עורך דין מיומן, ערכן לא יסולא בפז. מגבלה המוטלת על החשבון מלווה אותו בפועל על כל הסנקציות המשתמעות מכך למשך שנה תמימה ומוסיפה להכתים את שמו גם זמן רב לאחר מכן. ניקוי שמו תאפשר ללקוח התנהלות כלכלית נינוחה ותקינה ושיקום מצבו ללא סנקציות ומגבלות, מה שהופך את שכר טרחת עורך הדין לבטל בשישים עקב כך.