עילות לביטול חשבון מוגבל


חשבונות מוגבלים הם בבחינת הרעה החולה של המערכת הבנקאים במדינת ישראל, כאשר מדי שנה עומדים למעלה מחצי מיליון חשבונות בסיטואציה הכלכלית המורכבת ההופכת את חשבונם למוגבל. חשוב לדעת כי חשבונות מוגבלים אלה אינם אומרים דבר וחצי דבר אודות יכולתם הכלכלית של בעליהם, כי אם מתייחסים לפער בין ההתחייבויות שלקח על עצמו בעל החשבון ליכולתו לעמוד בהם.

בעל הכנסה צנועה בת אלפי שקלים בודדים בחודש והוצאות דומות, למרות היותו מצוי ביתרה שלילית לאורך זמן רב יכול להוסיף ולנהל את חשבונו ללא מגבלות וסנקציות, בעוד שאיש עסקים המגלגל עשרות אלפי שקלים מדי חודש ובמרבית ימות השנה עמד ביתרת זכות, יכול להיקלע למצב של חשבון מוגבל, במידה ופיזר מעל עשרה צ'קים שלא זכו לכיסוי לאורך שנה קלנדרית אחת. הבנק ראשי לקבוע את חשבונו כמוגבל גם אם הוא נמצא ביתרת זכות ועל סמך אותם התחייבויות שלא כובדו.

חשוב לדעת כי למרות שקיימות הגדרות ברורות במערכת הבנקאית לתנאים להפיכת חשבון פעיל לחשבון מוגבל, חשבונות מוגבלים אינם בבחינת גזירת גורל וניתן לערער על ההחלטה ולהיפטר ממשמעויותיה. בין העילות הבולטות לביטול חשבון מוגבל:

  • טעות בנסיבות אי כיבוד הצ'ק- כאשר צ'ק הוחזר על ידי הבנק שלא לצורך. מקרים כאלה יכולים להתרחש כאשר הלקוח הפקיד צ'ק שטרם נבדק וכובד והבנק לא המתין לאישור טרם דחיית התחייבות הלקוח. מקרים אחרים שבהם לא כובד צ'ק בטעות הוא במקרה של אי כיבוד מספר צ'קים בזה אחר זה ללא בדיקת מצב החשבון והשינויים שעבר בזמן האמור.

 

  • אי כיבוד צ'ק בחשבון מעוקל- עיקול על חשבון בנק הוא פעולה המוטלת עליו על ידי גורם חיצוני כגון ארגונים, חברות ומוסדות בשל התנהלות מולם ואין לה כל קשר למצב החשבון בפועל. היה ולקוח מסר צ'ק טרם כניסת העיקול לתוקף או טרם קבלת ההודעה על העיקול, חזרתו של צ'ק זה לא תהה במניין הצ'קים המתחייב לצורך הגדרת חשבון מוגבל.

 

  • קיום נוהג בין הלקוח לבנק- לעתים בין הלקוח לבנק מתקיימת מערכת התנהלות המהווה נוהג, דוגמת כיבוד צ'קים גם במסגרת חריגת אשראי, התקשרות ללקוח טרם דחיית הצ'ק וכדומה. היה והלקוח יוכיח כי היה קיים נוהג שכזה שלא התקיים בנסיבות הללו- יהיה זכאי על בסיס זה לבטל את ההגבלה על החשבון.

 

  • חוסר יכולת פיזית מוצדקת של בעל החשבון- כאשר מדובר במקרה של פציעה כתוצאה מתאונה או ממפגע המגבילה את בעל החשבון מתפקוד תקין (דוגמת אשפוז בבית חולים) ומניהול החשבון בפועל.

 

  • שעת חירום- בהוראת המפקח על הבנקים (וכחלק מלקחי מערכות מלחמת לבנון השניה ומבצע צוק איתן) נקבע כי אין לסרב צ'קים לבעלי עסקים ועצמאים המצויים ברדיוס בן עד 40 ק"מ ממקום ההתרחשות, וזאת בשל ההבנה כי בעלי עסקים במצב מלחמה חווים פגיעה בפעילות העסקית שאינה תלויה בם.