מיזוגים ורכישות בעולם החברות העסקיות נולדו על מנת להוות מנוע צמיחה וגידול ברווחיות לפני הכל. כאשר חברה מעוניינת להגדיל את סכום הרווח בתחתית דו"חות המאזן עומדות בפניה מספר אפשרויות: האפשרות הראשונה היא לייצר צמיחה פנימית על ידי שימוש במשאבי הארגון. כלים כמו פרסום ושיווק, יצירת מקורות מימון והשקעות, הגדלת התפוקות ו/ או המכירות, צמצום הוצאות וכדומה. אפשרות שניה הנתפסת כחלופה עסקית טובה יותר ובתנאי שעושים זאת נכון היא רכישה או מיזוג עם חברה נוספת, במטרה להישען על משאביה ומכירותיה וליצור יחד שלם הגדול מסך חלקיו.

יתרון בולט נוסף לרכישת חברה אחת על ידי אחרת בשוק תחרותי היא צמצום התחרות. כאשר חברה רוכשת את המתחרה העיקרית שלה היא מבטיחה לעצמה את ראש טבלת המכירות בתחומה תוך נטרול התחרות בדומה לקבוצת ספורט הרוכשת שחקן בולט מקבוצה מתחרה ומותירה אותו על הספסל, אך מבטיחה ברכישה כי לא יעמוד כנגדה.

רכישת חברה על ידי חברה אחרת ניתנת במספר אופנים כאשר כל אחד מהם מתייחס להתנהלות עסקית שונה שתתרחש לאחר מעמד הרכישה:

  • מיזוג– רכישת חברה אחת על ידי האחרת במטרה למחוק את שמה מהרישומים, להטמיע את פעילות שתי החברות לפעילות משותפת אחת תחת שם החברה הרוכשת. מתבצעת כאמור על מנת לבטל פעילות מתחרה או לשימוש במשאבי החברה הנרכשת כמנוע צמיחה: ציוד, מאגר לקוחות וכדומה.
  • רכישה– רכישה המיועדת לצרכי שליטה בחברה הנרכשת, אך מאפשרת לה את המשך קיום פעילותה באופן עצמאי אך בבעלות שונה. התנהלות זאת מתאימה במקרים בהם מדובר בחברה בעלת מוניטין שראוי לשמר, מאגר לקוחות המחויבים אליה ומזוהים עמה או במקרה של ריחוק גאוגרפי בין שתי החברות המבטל את ערך המיזוג מבחינה טכנית.
  • רכישת פעילות– החברה הנרכשת תמשיך להתנהל באופן עצמאי אך חלק מפעילותה יימכר מדי חודש לחברה הרוכשת, בין אם כמוצר ובין אם כשירות משלים. שיטה זאת מותירה את כל יתרונות הרכישה על פי הסעיף הקודם, אך מיטיבה עם הרוכש בהיבט הכלכלי (חיסכון ברכישת מוצר משלים למשל) ומאפשרת שיתופי פעולה נוחים.

תהליך רכישת חברה לכל מטרה מהמטרות שצוינו הוא תהליך בירוקרטי ארוך ומסועף ואינו דומה לרכישת מוצר מדף.  לאחר קביעת המטרה על ידי בעלי המניות של החברה המבקשת לרכוש את רעותה, עליה לבצע בדיקות רבות לקביעת היתכנות העסקה. בדיקת הדו"חות הכספיים והרווחיות, היעדר תביעות משפטיות כנגדה, בדיקת נאותות וכדומה. היה ולאחר כל הבדיקות התקבלה ההחלטה לצאת לדרך משותפת נותר עניין קביעת תג מחיר. חברה, בניגוד למוצרים אירים, ערכה יכול להשתנות באופן משמעותי, לצמוח או לצנוח, בין יום. משום כך חשוב להניח על השולחן אינפורמציה רבה ככל האפשר הן בנוגע לחברה המיועדת לרכישה עצמה והן בנוגע לתנאי השוק בכלל. קביעת ערך החברה הוא חלק ממשא ומתן המתקיים בין בעלי המניות בשתי החברות, כאשר כל אחד מבקש להפחית או להעלות את הערך על פי האינטרסים שלו עצמו. עם ההגעה למחיר המוסכם עולות שאלות נוספות שהתשובות עליהן אמורות להיות חלק מחוזה הרכישה בניהם משאבי החברה ועובדיה. סמכות החברה הרוכשת הוא לעשות בחברה כרצונה אולם בחלק מתהליכי המיזוג והרכישה יעלו תנאי העובדים והישארותם בארגון כתנאי (המוגבל בזמן) לעסקה.

כל עסקה המאגדת שני כוחות לכוח אחד משמעותי מחייבת את בחינתו ואישורו של הממונה על ההגבלים באוצר, שיבחן האם ריכוז הכוחות בידי מערך בעלי מניות אחד (או בעל מניות בודד) הוא לטובת המשק או שעשוי להשפיע עליו לרעה. על מנת להבטיח את הצלחת המיזוג והרכישה כדאי לבצע את התהליך כבר מתחילתו באמצעות עורך דין מומחה שיסייע הן בשלב הבדיקה והמשא ומתן והן בהליך הבירוקרטי.