מגבלות וסנקציות עיקריות בהכרזה על חשבון מוגבל


המונח חשבון מוגבל מעבר להיותו מאיים ומרתיע טומן בחובו גם לא מעט שאלות ותהיות. חשבון מוגבל מה זה אומר? האם קיים הבדל בין חשבון מוגבל בבנק לאומי ל חשבון מוגבל בבנק מזרחי טפחות? האם קיים דבר כזה חשבון מוגבל בבנק הדואר? האם כתם של חשבון מוגבל בעבר משפיע גם לאחר הסדרת העניינים הפיננסיים וביטול המגבלות? איך חשבון מוגבל משפיע על ההתנהלות הפיננסית היום יומית שלנו?

 

על שאלות אלו ואחרות ננסה לענות על קצה המזלג, כאשר עיקר ההבנה בשאלה מזה חשבון מוגבל תישען על דיני חשבון מוגבל וההשלכות שלו בהתנהלות המידית ולטווח הארוך. לפני הכל חשוב להבין כי אמנם ההכרזה על חשבון מוגבל מגיעה מידי סניף הבנק, אולם הדיווח על ההחלטה עובר לבנק ישראל, מה שהופך את הלקוח לבעל חשבון מוגבל בנק ישראל ולא למוגבל בסניף או בבנק בו הוא מקיים את פעילותו. משמעות הדבר היא כי אותם מגבלות שיוטלו עליו בסניף הבנק שלו יהיו מתועדות וברות תוקף בכל בנק אחר אליו יבחר לפנות.

 

החוק והמערכת הבנקאית מבדילים בין יכולותיו הכלכליות של הלקוח להתנהלותו והאחריות שהוא מגלה בניהול ענייניו הפיננסיים, והדבר זהה הן בהתייחסות לאנשים פרטיים והן לבעלי עסקים בסדרי גודל שונים. בעוד שאדם בעל יכולות כלכליות מצומצמות ואפילו כזה החורג בקביעות ממסגרות האשראי המוקצות לו, יכול להוסיף ולהתנהל בצורה דומה לאורך שנים ארוכות מבלי שאימת המגבלה על החשבון תרחף על ראשם (הבנק רשאי כמובן להטיל מגבלות אחרות דוגמת צמצום האשראי או אי אישור כרטיס אשראי, הלוואות וכדומה על פי שיקול דעתו), אדם בעל הון רב והכנסות גבוהות עשוי למצוא עצמו תחת ההשלכות של חשבון מוגבל במידה ולא יתנהל באחריות ויושרה ויפזר לאורך זמן המחאות ללא כיסוי.

 

בין המגבלות הבולטות החלות על בעלי חשבון מוגבל:

 

  • פתיחת חשבון המחאות חדש- בעליו של חשבון מוגבל יוכל לפתוח חשבון בנק חדש בתקופת ההגבלה, אולם לא יוכל לקבל המחאות או לנהל את ענייניו באמצעות המחאות.
  • אי אישור להמחאות בחשבון המוגבל- ניתן יהיה גם להוסיף ולהפעיל את החשבון הישן ללא קבלת המחאות וללא עבודה באמצעות המחאות. כל פעולה אחרת המצריכה אשראי תהיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהחלטתו. במרבית המקרים לקוח אשר אין ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו אשר נמסרו בהמחאות, לא יזכה לקבל אשראי גם בדרכים אחרות.
  • מגבלת רישום- לקוח מוגבל לא יוכל להתמנות למיופה כוח ו/או מורשה חתימה בחשבונות אשר אינם על שמו וקיימת בהם האפשרות להתנהלות בהמחאות. גם במידה והלקוח הוא מוגבל באופן פרטי ואילו ההרשאה מיועדת לחשבון השייך לארגון/ מקום עבודה מגבלה זו שרירה ותקפה.

 

בין השאלות הנפוצות עולות שאלות הנוגעות לזכויות של בעל חשבון מוגבל לנטילת הלוואות, קבלת קו אשראי וכדומה. החוק אינו מטיל מגבלה על הללו, אולם הבנקים אינם נוטים לקחת את הסיכון.