כבר לא מוגבל- חשבונות מוגבלים והדרכים לטפל בהם


לא לחינם נקבע המונח מוגבל בהקשר של חשבונות בנק עליהם הוטלו סנקציות ומגבלות, שכן המילה מוגבל הנה בבחינת תיאור נכות או לקות. אנשים עצמאיים המתנהלים במערכת הכלכלית חווים קושי דומה כאשר בהחלטה חיצונית ושרירותית על ידי הבנק הנובעת משרשרת אירועים שלעתים לא ניתן היה למנוע, הם מוצאים עצמם בעלי חשבון מוגבל ונכנעים לרשימת סנקציות, ענישה ומחסומים המונעים מהם את ההתנהלות השוטפת התקינה מבחינה פיננסית.

מטרתו של הגדרת חשבון כמוגבל נועדה על מנת לצמצם ככל האפשר סיטואציות בהן אדם לוקח על עצמו התחייבויות כלכליות אשר אין ביכולתו לעמוד בהן. על פניו מדובר בפתרון נכון הנועד לצמצם תופעות שליליות בשוק הפיננסי ומסייע הן למקבלי ההמחאות חסרות הכיסוי, הן לבנק והן ללקוח עצמו אשר לעתים זקוק להגנה מעצמו ומהרגליו.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי הגבלות על חשבון מוגבל הן רבות ובעלות השפעה מכרעת על ההתנהלות העתידית ארוכת הטווח.  הלוואה לבעל חשבון מוגבל היא אינה אופציה, בוודאי שלא משכנתא לחשבונות מוגבלים ואפילו קבלת אשראי או הזכות להתנהל בהמחאות נשללת ממנו. מוגבל אינו יכול לפתוח חשבון בבנק הדואר והכתם המלווה אותו מתנוסס ברישומי בנק ישראל ומלווה אותו בהתנהלות עם כל המוסדות הפיננסיים במדינה.

על מנת לבטל חשבון מוגבל רצוי לפני הכל לבחון את ההתנהלות שהובילה להגבלת החשבון על מנת למצוא בה פרצות. החוק מגן על הלקוחות כאשר הוא קובע מקרים מוגדרים בהם אי כיבוד ההתחייבות הנה בשל התנהלות בירוקרטית או אחרת אשר אינה מוצדקת. בין המקרים לדוגמה מבצעי צה"ל בעזה אשר הותירו את אזור הדרום מוכה וחבול ופגעו מהותית בהתנהלות התושבים כמו גם בהתנהלות העסקים. בשל ההבנה כי בעלי עסקים בקרבת אזור לחימה מתקשים לנהל את עסקיהם כרגיל ולהתפרנס בכבוד, קובע החוק כי אין לדחות התחייבויות או להטיל הגבלה על חשבון במרחק של ארבעים קילומטרים מאזור הלחימה בשעה בה היא מתקיימת. התחשבות נוספת מגלה החוק כלפי נפגעי פעולות איבה או תאונות דרכים אשר בשל מגבלה פיזית או אשפוז אינם מנהלים את ענייניהם כראוי ונקלעים לקושי כלכלי.

לאחר מציאת הפרצה או החלק בחוק המקל על בעל החשבון ופוטר אותו מומלץ לפנות אל סניף הבנק, מיד עם ההכרזה על החשבון כחשבון מוגבל. לרשות סניף הבנק עומדים חמישה עשר ימים בהם הם יכולים לבטל את ההחלטה אל מול בנק ישראל ללא תיעוד או הכתמה של הלקוח.

היה וההתנהלות מול הבנק לא צלחה אין לוותר ולקבל את המצב, ורצוי לפנות לעורך דין מתמחה השוחה במערכת הבנקאית על מנת להגיש ערעור על חשבון מוגבל. ערעור כזה המוגש על ידי עורך דין עשוי לפטור את הלקוח מהמגבלות החמורות ולהתיר לו להוסיף ולנהל את ענייניו הכספיים כאחד האדם, ללא כתם או מגבלה.