חשבון מוגבל חמור- יש מה לעשות עם זה


בבחינת חשבון מוגבל חמור והבנת המשמעות שלו יש להבין קודם לכן מהו חשבון מוגבל, כיצד ועל ידי מי מתקבלת ההחלטה אודותיו. המונח חשבון מוגבל אינו מתייחס כלל ועיקר למצבו הכלכלי של בעליו ו/או תזרים המזומנים שלו, כי אם אך ורק להתנהלותו ויכולתו, או אי יכולתו, לעמוד בהתחייבויותיו. חשבון מוגבל יוכרז על ידי הבנק כחשבון אשר במהלך שנה אחת סורבו עשר המחאות אשר נמסרו מחשבונו. על מנת להימנע מטעויות טכניות או הטלת מגבלה על אדם/ חשבון אשר נקלע לסיטואציה מסוימת בזמן קצר, נהלי בנק ישראל מחייבים פער בן חמישה עשר ימים ויותר בין הצ'ק הראשון שסורב לצ'ק העשירי. משמעות ההגבלה על החשבון היא מניעת האפשרות לעשות שימוש בהמחאה למשך שנה אחת מיום כניסת החשבון להגבלה.

חשבון בנק מוגבל חמור הוא סוג נוסף של החמרה שקבע הבנק, בעבור לקוח שזהו חשבונו השני (או יותר) שנכנס למגבלה או לחילופין ללקוח אשר חשבונו הפך למוגבל בפעם השנייה בטווח זמן בם שלוש שנים. התנהלות כזאת מעידה על ניהול חשבון באופן בלתי אחראי ואי עמידה בהתחייבויות לאורך זמן ובמקרים חוזרים ונשנים תביא להגדרת החשבון כחשבון מוגבל חמור. משמעותו של חשבון מוגבל חמור (נקרא גם לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות) היא הגבלה של כל חשבונות הלקוח, לרבות חשבונות משותפים או חשבונות בהם הוא משמש כמיופה כוח, כמו כן ייאסר על הלקוח לפתוח חשבון בנק נוסף/אחר. משך מגבלת חשבון מוגבל חמור הנה שנתיים ימים המתחילות לאחר חמישה עשר ימים ממועד שליחת ההודעה על הגבלת החשבון.

כמו עם חשבון מוגבל רגיל, גם בנוגע לחשבון מוגבל חמור ניתן לפנות ולערער על ההחלטה, בטרם נכנעים לשנתיים ימים של מגבלות. מאחר וסניף הבנק הוא האחראי הבלעדי על קביעת סטאטוס החשבון כמו גם הדיווח על כך לבנק ישראל, לסניף הבנק שמורה גם הזכות לבטל את החלטתו בפרק זמן בן ארבע עשר יום ממועד ההודעה, להכריז עליה כמוטעית ולמחוק את ההליך מרישומי הבנק ומרישומי בנק ישראל כאילו לא היה.

החוק מתייחס למספר סיטואציות אשר יכולות היו להביא לאי כיסוי מספק ואי כיבוד המחאה שנמשכה מהחשבון אשר עשויות להיחשב כמוצדקות בנסיבות מסוימות. מקרים דוגמת מילואים, פציעה או מחלה שמנעה מבעל החשבון לנהל את חשבונו באופן תקין ו/או להיות אחראי להכנסותיו השוטפות, מצב לחימה ומקרים נוספים- מוגדרים ומוכרים בחוק כברי התחשבות אשר בגינם אין למהר ולקבוע את בעל החשבון כמוגבל או כמוגבל חמור. מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה בדיני בנקאות ופיננסיים בטרם קבלת החלטת הבנק כאורים ותומים, ולזכור כי כל שיש להוכיח הוא ספק בנוגע להמחאה אחת אשר בכוחה לשנות את פני התמונה כולה.