חשבון מוגבל- המדריך להתנהלות נכונה


על מנת לקבוע את ההתנהלות הנכונה במקרה של הכרזה על חשבון הבנק כמוגבל, חשוב להבין מה זה חשבון מוגבל, מהם הפרמטרים הנדרשים על מנת לאפשר לסניף הבנק להכריז על החשבון כמוגבל, ולקבוע כמטרה את ביטול הגבלה בבנק ישראל, שהיא ההגבלה בעלת המשמעות הן בהתנהלות השוטפת והן ככתם לימים לבוא ברישומי כלל הבנקים בישראל.

חוק שיקים ללא כיסוי

המונח חשבון מוגבל נשען על חוק שיקים ללא כיסוי שנחקק בשנת 1981 ונועד להגן על הציבור ועל המערכת הכלכלית כאחד מפני תופעת פיזור המחאות ללא כיסוי. תופעה זו פוגעת הן במקבלי ההמחאות שנותרים ללא מענה והן במערכת הכלכלית כולה, כאשר הטיפול בהמחאות אלה נגרר לבתי משפט, מערכת הוצאה לפועל וכו'. מסיבות אלה קבע המחוקק כי מי שפיזר עשר המחאות ללא כסוי בטווח זמן בן שניים עשר חודשים (ובתנאי שעברו למעלה מחמישה עשר ימים בין ההמחאה הראשונה שנדחתה לאחרונה שבהן) יוגדר כחשבון מוגבל באמצעים.

המשמעות של חשבון מוגבל ולקוח מוגבל

להכרזת חשבון כ חשבון מוגבל השלכות מידיות והשפעה על ההתנהלות הכלכלית היום- יומית של בעליו.  עיקר ההשפעה היא באיסור בניהול חשבון המחאות למשך שניים עשר חודשים מיום בגבלת החשבון. על פי הגבלה זו לא יוכל בעל החשבון לקבל לידיו פנקסי המחאות ועליו יהיה להשיב לבנק פנקסים במידה וקיימים בידו. כמו כן לא יוכל במהלך תקופה זו לפתוח חשבון נוסף. יחד עם זאת קיימות השפעות נוספות אשר נמצאות תחת שיקול דעת הבנק ואינן בידי המחוקק דוגמת אי היכולת לקבל משכנתא, מגבלה וקושי בקבלת הלוואות ואפילו מניעה באחזקת כרטיס אשראי. כאמור אלה אינן הנחיות שניתנו על ידי המחוקק, אולם סניפי הבנק המבקשים להבטיח את עצמם מפיזור כספים ללקוחות בסיכון גבוה, אינם נוטים ללכת לקראת בעלי חשבונות מוגבלים.

כיצד ניתן לדעת האם החשבון מוגבל

באחריות סניף הבנק להוציא הודעה מידית וכתובה אל הלקוח אודות הגבלת חשבונו, הגבלה שתיכנס לתוקף תוך חמישה עשר ימים מרגע ההודעה. במטרה שלא להביא לפיזור המחאות חסרות כיסוי נוספות נוהגים פקידי הבנקים גם ליצור קשר טלפוני עם הלקוח עם קבלת ההחלטה.

לעתים, במטרה לפתוח חשבון נוסף, לתכנן דרך כלכלית או אפילו לערוך בירור אודות שותף עסקי/ משקיע/ שוכר דירה או נכס וכדומה, ירצה אדם לערוך בירור אודות היסטוריית ההמחאות שלו עצמו או של אדם אחר. איתור חשבון בנק לפי תעודת זהות אפשרי באתר האינטרנט של בנק ישראל כאשר חשבונות מוגבלים ניתן לאתר על פי מספר החשבון וחשבונות מוגבלים חמורים על פי הקשת מספר תעודת זהות או מספר תאגיד במקרה של חברה. כמו כן מילות החיפוש: "בנק ישראל חשבונות מוגבלים טלפון" יספקו לכם את מספר הטלפון הרלוונטי לבירורים טלפוניים.

סוגי מגבלות בחשבון

חשבון מוגבל- חשבון מוגבל הוא חשבון העונה על הנסיבות שתוארו לעיל: חשבון בו סורבו עשר או יותר המחאות ללא כיסוי שניתנו בתקופה בת שניים עשר חודשים, כאשר ההפרש בין ההמחאה הראשונה לאחרונה שבהן עולה על חמישה עשר ימים ( הפרש זה נקבע על מנת לצמצמם מקרים בהם כל הצ'קים סורבו בתקופה אחת קצרה בשל משבר או קושי נקודתי). מגבלה זו תחול על חשבון הלקוח ותימשך לתקופה בת שנה אחת.

חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות- חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות מוגדר בעבור מי שחשבונו הוגבל בפעם השנייה בתקופה בת שלוש שנים או פחות מכך, או לחילופין חשבון נוסף של אותו לקוח הוגבל במקביל. הגבלות בעבור חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות יהיו נוקשות יותר ויימתחו על פני שנתיים ימים.

חשבון מוגבל בנסיבות מיוחדות- חשבון המוגדר כמוגבל בנסיבות מחמירות דינו זהה לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, אלא שהסיבות להגבלת החשבון אינן נוגעות בהכרח לפיזור המחאות ללא כיסוי אלא מוטלות על ידי גורמים בעלי סמכא מהסיבות הבאות:

  • בעלי חוב שהוגבלו על ידי בית המשפט בשל תהליכי פשיטת רגל.
  • בעלי חוב שהוגבלו על ידי הוצאה לפועל במסגרת הליכי שננקטו גבייה העומדים כנגדם.
  • בעלי חוב שהוגבלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות ולגופים ותאגידים נוספים.
  • סרבני גט שהוגבלו על ידי בית דין רבני.

 

משמעויות עקיפות של הגדרת החשבון כמוגבל

על פניו חשבון המרבה לפזר המחאות ללא כיסוי, הגבלתו מהווה הגנה הן על הבנק, הן על מקבלי ההמחאות (צד ג') והן על הלקוח מפני עצמו. הגבלה זו עשויה לחייב אותו למצוא את הדרך להתנהלות כלכלית אחראית. אלא שבפועל פעמים רבות החלת נהלי חשבון מוגבל על לקוח עשויה להוליד כדור שלג שיוביל לנזק בלתי הפיך לפרטיים ובוודאי לבעלי עסקים. עם הגרת החשבון כמוגבל מחוייב הסניף להעביר את המידע לבנק ישראל, המפרסם את פרטי הלקוח בכל הבנקים: "רשימה שחורה". לקוח כזה יכול למצוא את עצמו מסורב להלוואות ואשראי, חסום כרטיס אשראי וללא יכולת לקבל משכנתא, גם בחשבונות פעילים תקינים. כאשר מדובר בבית עסק, לקוחות וספקים עשויים להקשות על הלקוח, לדרוש תשלומים מידיים או להפסיק לעבוד מולו, ללא סיבה של ממש אלא מחשש בלבד. מסיבות אלו ואחרות מומלץ לכל אדם, ארגון ועסק עם קבלת ההודעה על חשבונו כמוגבל, לערער על ההחלטה ולנסות להפוך את הקערה על פיה.

אפשרויות ערעור

שני גורמים יכולים לשנות את ההחלטה ואליהם מומלץ לפנות בזה הסדר:

  • סניף הבנק– בין קבלת ההודעה לתיעוד ההחלטה ברישומי בנק ישראל עומדים חמישה עשר ימי עסקים. ביטול ההחלטה על ידי סניף הבנק במשך תקופה זו תאפשר את הפניה המהירה שלהם לבנק ישראל, הכרזה על ההודעה כטעות ומחיקת הרישום ללא הותרת רבב. מומלץ לפנות לסניף הבנק בהקדם, לגייס כל כוח ומידע במטרה לבטל את הרישום ואף להסתייע בעורך דין מומחה מתחום המערכת הבנקאית. די בהטלת ספק באחד מסירובי הבנק לכבד המחאה- מבין עשרה הסירובים, בכדי להטיל דופי בהחלטתם להגביל את החשבון.
  • הגשת ערעור לבית משפט השלום– מדובר בהליך ערעור פשוט הנידון ומוכרע בתהליך קצר יחסית, ומומלץ לגשת אליו רק במידה והערעור מול הסניף לא צלח, ובנוכחות עורך דין בלבד. עורך דין מנוסה יגיש את בקשת הערעור על גבי טופס מתאים ויזכה לזימון לדיון באופן כמעט מידי, כאשר סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי מספק חמישה מקרים/ סיטואציות בהן ניתן להטיל ספק בסירוב הבנק מסיבות שונות בניהן: שהות הלקוח במילואים, הכרזת מצב לחימה בסביבת הלקוח, הטלת עיקול על החשבון על ידי גורם חיצוני, חוסר יכולת פיזית של הלקוח לטפל בחשבונו (עקב מחלה או תאונה) או יסוד סביר להאמין שעל הבנק היה לכסות אחד או יותר מן ההמחאות שסורבו. מדובר בניתוח אשר יש בו מקום רב לפרשנות אישית ושיקול דעת, מה שהופך נוכחות של עורך דין מומחה לנושא לבעל השפעה מכרעת.