חשבון בנק מוגבל באמצעים


חשוב להבדיל בין שתי הגדרות פיננסיות משפטיות דומות: חייב מוגבל באמצעים וחשבון בנק מוגבל. בעוד שהמונח מוגבל באמצעים מתייחס לבעלי חוב בהליכי הוצאה לפועל, בתהליכי פשיטת רגל ואחרים, המונח חשבון בנק מוגבל מתייחס לבעלי חשבונות בנק פרטיים ועסקיים, אשר ללא קשר למצבם הכלכלי, הוכיחו התנהלות כלכלית בלתי אחראית כאשר לאורכה של שנה אחת פיזרו עשר המחאות אשר נותרו ללא כיסוי.

חשבון בנק מוגבל באמצעים אינו מתייחס בהכרח למצבו הכלכלי של בעל החשבון, לתזרים המזומנים ולערך הכנסותיו, כי אם להתנהלות כלכלית גרידא. באופן זה ייתכן מצב בו אדם קשה יום בעל משכורת מינימלית ויתרת חובה תמידית יוכל להוסיף לנהל את חשבונו ללא קושי או מגבלה מצד הבנק, בעוד ששכנו המחזיק בעסק משגשג ומגלגל עשרות אלפי שקלים בחודש יוכרז כמוגבל, וזאת בשל פיזור המחאות ללא כיסוי, תכנון כלכלי לקוי וחוסר מודעות.

המגבלה העיקרית החלה על בעל חשבון מוגבל הנה התנהלות בהמחאות. מרגע הכרזת החשבון כמוגבל על בעל החשבון להתייצב בסניף ולהשיב את ההמחאות שברשותו, כמו גם הידיעה כי בתקופה בת שניים עשר חודשים לא יהיה זכאי לעשות שימוש בהמחאות או לפתוח חשבון המחאות אחר. חשוב לדעת כי מגבלה זו היא המגבלה הישירה על החשבון הטמונה בלשון החוק, אולם עם ההכרזה על החשבון כמוגבל עומדת לרשות הבנק ההחלטה על פי שיקול דעתם הבלעדי בנוגע למתן אשראי בחשבון, מתן כרטיס אשראי, הלוואות או משכנתא. במרבית המקרים ההכרזה על החשבון כמוגבל תעמיד את הלקוח בקשיים בהתנהלות היום יומית שאף ילוו אותו מעבר לאותם שניים עשר חודשים.

כאשר מדובר בבעל עסק המצב הוא קשה אף יותר. מאחר והמידע אודות חשבונות מוגבלים הוא מידע הזמין לציבור, בעל עסק עשוי למצוא את עצמו ברשימה שחורה אליה חשופים לקוחות וספקים, אשר יסמנו אותו כנטול אמצעים ויכולת, יסרבו לספק לו קו אשראי כנהוג ואף יימנעו מלעבוד מולו מה שיביא לקריסת העסק.

מסיבות אלו ואחרות, כאשר סניף הבנק מודיע ללקוח, פרטי או עסקי, על ההחלטה להגביל את חשבונו, עליו לפנות בהקדם לעורך דין מומחה מתחום הפיננסיים והבנקאות, שיסייע בעדו למצוא פרצה בהתנהלות הבנק אשר הובילה להחלטה. על מנת לספק את הפרצה על הלקוח ועורך דינו לבחון את הנסיבות שהובילו לביטול כל אחת ואחת מן ההמחאות ואת תקינות ההחלטה. מקרה לדוגמה הוא מקרה בו נהג פקיד הבנק לפנות טלפונית ללקוח לפני סירובה של כל המחאה ולהיוועץ בו, ובמקרים רבים הלקוח יידע אותו על הכנסה צפויה והביא לאישור ההמחאה גם במקרה של חוסר בכיסוי, ואילו באחד מן המקרים לא עשה כן וסירב לכבד את ההמחאה. הערעור על בסיס זה התקבל על ידי הסניף בשל הפגיעה בנוהג בין הבנק ללקוח, שהצמדות אליו יכולה הייתה למנוע את הסירוב.