האם יש צורך לפנות לעורך דין חשבון מוגבל המקרה של החלטת הבנק על הגבלת החשבון?


ההחלטה על הגבלת החשבון היא החלטה בלעדית של סניף הבנק בו מתנהל החשבון, כאשר החלטה זו נשענת על חקיקה משנת 1981 בה נקבע על ידי המחוקק כי כל חשבון אשר ממנו סורבו לכיסוי עשר המחאות או יותר בתקופה של שניים עשר חודשים יוגדר כמוגבל. ההשלכות הישירות על המגבלה בחשבון אינן קשות כמו ההשלכות העקיפות המתלוות לתהליך:

כחלק מהגדרת החשבון כמוגבל ייאסר על הלקוח פתיחה של חשבון נוסף ו/או משיכת המחאות מחשבונו לתקופה בת שנה אחת. יחד עם זאת, אין מדבלה זו נותרת המגבלה היחידה ולקוח שהוכרז כבעל חשבון מוגבל במרבית המקרים יסורב להלוואות בתקופת המגבלה וגם אחריה, תימנע ממנו האפשרות להחזיק בכרטיס אשראי וכמעט שלא יעמדו לרשותו סיכויים לנטילת משכנתא.

המגבלה על החשבון אינה נותרת עניין שבין הלקוח לבנק שלו, כי אם נרשמת ברישומי בנק ישראל ומועברת על ידו לכלל הבנקים, מה שבעצם מכניס את הלקוח אל "רשימה שחורה". כל אלו מביאים לקוחות להבין כי ההחלטה של סניף הבנק על הגבלת החשבון אינה החלטה של מה בכך ויש לעשות שימוש בכל הכלים על מנת להילחם בה. למרבה המזל החלטה זו אינה בבחינת אורים ותומים והמחוקק מותיר לא אחת, כי אם חמש, פרצות בחוק המאפשרות את הערעור על ההחלטה.

פניה אל עו"ד חשבון מוגבל במצב כזה היא הכרחית, הן בזכות הידע והניסיון שמביא עמו עורך דין כזה לטיפול בנושא, כמו גם היכרות מעמיקה עם הרשויות והבנת דרכי הטיפול בהן, והן בשל לוח הזמנים הקצר העומד לרשות הלקוח לטיפול בבעיה, מבלי להיוותר עם כתמים ומגבלות בעתידו.

תחילת ההליך היא פנייה אל סניף הבנק של הלקוח על ידי עורך דין חשבון מוגבל, במטרה להציג בפניהם השגות וטענות על ההחלטה. על הפניה להתבצע מוקדם ככל האפשר ובסמוך לקבלת ההודעה, שכן לרשות הבנק עומדים חמישה עשר ימים לביטול ההודעה אודות הגבלת החשבון מול בנק ישראל. ביטול ההודעה לבנק ישראל תיחשב כהגדרת ההודעה הראשונית כטעות,ולא תעמוד לרועץ בעבור הלקוח בשום שלב.

היה ובסניף הבנק בו מתנהל חשבון הלקוח ואשר החליט על ההגבלה ייתקל עורך הדין בהתנגדות- יפנה באופן מידי בבקשת ערעור על ההחלטה אל ערכאה בית המשפט השלום, המוסמך לדון בנושא. הליך הערעור אל מול בית המשפט הוא הליך בירוקרטי קצר ויעיל, מתוך ההבנה כי לממד הזמן ישנה השפעה מכרעת על הלקוח ועל אורח חייו.  בהצגת הערעור בבית המשפט יידרש עורך הדין להוכיח עבור לקוחו כי המחאה אחת לכל הפחות, מתוך עשר ההמחאות שסורבו, סורבה על בסיס מוטעה ובהתאם לחמש הפרצות בחוק המתייחסות למצבי סירוב המחאה כמצבים שאינם בשליטת הלקוח ו/או אינם מוצדקים.