איך מטפלים בחשבונות מוגבלים?


הקשר בין הלקוח לבנק, הנוחות שבעבודה השוטפת עם פתרונות האשראי והכלים המתקדמים השונים שמציעה המערכת הבנקאית ומפתחת לאורך שנים בחיבור לקדמה, כל אלה הופכים את ההתנהלות הפיננסית שלנו לנוחה ובעלת גמישות ומאפשרת קבלת החלטות, רכישות והתפתחות הן לאנשים פרטיים והן לבעלי עסקים בכל סדרי הגודל. הפיכת החשבון ל חשבון מוגבל בעצם שוללת מן הלקוח את כל הללו ומדמה את ההתנהלות הפיננסית ומצב כספו לימים בהם הכסף היה נשמר מתחת למזרון, למעט החשש מגניבות כמובן.

חשבון מוגבל הנו הליך הנקבע בבירוקרטיה יבשה על סמך פרמטרים נוקשים למדי שהוגדרו ל ידי המערכת הבנקאית בישראל ומטרתם היא להגן על הבנק מחד גיסא ולהגן על הלקוח מעצמו מאידך גיסא. על פניו מדובר בשיטה הנשענת על קול ההיגיון וקובעת כי לקוח הבנק הנוהג לפזר התחייבויות ללא כיסוי לאורך זמן יזכה במגבלה המונעת ממנו להוסיף ולפזר התחייבויות. אלא שבמבחן המציאות מתגלה לא אחת כי בסיטואציות מסוימות עשוי כל אדם להגיע לכדי מצב דומה ובבחינת הסיטואציה לעומק יש מקום להתייחסות אישית ולבחינת ההחלטה מחדש.
הדרך המהירה והטובה ביותר להתמודד עם ההכרזה על החשבון כחשבון מוגבל היא פניה מהירה ומידית לבנק. לסניף הבנק שמורה הזכות לחזור בו מן ההחלטה ולהודיע לבנק ישראל לבטל את ההגבלה בשל טעות בדיווח למשך חמישה עשר יום מההצהרה על חשבון מוגבל. רצוי לפנות לסניף הבנק גם בעל פה, בדין ודברים אל מול הבנקאי האישי, וגם בכתב במטרה לתעד את ההליך למקרה שיהיה צורך בהליכים רשמיים נוספים בהמשך, במידה ולא יצלח.

על מנת לבטל את ההגבלה על החשבון יש צורך לטעון ולהוכיח כי לפחות המחאה אחת מבין עשרת ההמחאות שלא כובדו על ידי הבנק- נדחתה ללא סיבה מוצדקת או שנדחתה בשעה שלבעל החשבון לא הייתה האפשרות לפעול למניעת הדחייה. בין הדוגמאות הידועות למקרים מסוג זה: בעל עסק ששהה במילואים בשעת דחיית התחייבויותיו ולא יכול היה לגבות ו/או להפקיד תשלומים מלקוחותיו. מקרה נוסף מתייחס להמחאה שנדחתה מפאת חוסר כיסוי אולם בסמוך לה כובדו המחאות אחרון בסכומים גבוהים יותר מאותו חשבון, מה שהופך את הדחייה ללא מוצדקת.

היה וסניף הבנק לא קיבל את טענת הלקוח ובחר שלא לבטל את ההכרזה על חשבון מוגבל, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה העוסק בתחום, אשר באמצעות ידע, ניסיון וכלים העומדים לרשותו יוכל לערער על החלטת הבנק. למרות האבסורד הטמון בעובדה כי חשבון מוגבל לעתים רבות מגיע לצד קושי כלכלי, מדובר בהוצאה חכמה וחשובה, שכן המחיר של התנהלות בחשבון מוגבל ולאורך זמן והכתם שהוא מביא עמו, עשויים להיות יקרים משמעותית משכר טרחת עורך הדין. במדינת ישראל תלויים כחצי מיליון חשבונות מוגבלים מדי שנה- כאשר במרבית המקרים בהם מוגש ערעור על ידי עורך דין מומחה במערכת הבנקאית הערעור מתקבל והלקוח זוכה להזדמנות להסדיר את ענייניו ללא סנקציות ומגבלות.