איך לבטל חשבון מוגבל


ההכרזה על חשבון בנק כחשבון מוגבל היא החלטה שיש עמה לא מעט מגבלות והשפעות על הלקוח, לטווח הקצר ולטווח הארוך. חשבון מוגבל הוא חשבון אשר בתקופה בת שניים עשר חודשים פיזר עשר המחאות אשר סורבו על ידי הבנק בשל חוסר בכיסוי מספק. מטרתו של הגדרת החשבון כמוגבל נועדה להגן הן על הלקוח מפני פיזור התחייבויות באופן לא אחראי, והן על צד ג'- מקבלי ההמחאות הנאלצים להתמודד עם הסירוב ולחפש דרכים חוקיות להשיב את כספם. במדינת ישראל נרשמים מעל חצי מיליון חשבונות מוגבלים מדי שנה מה שבהחלט מגדיר את הבעיה כמכת מדינה.

אלא שמעבר לערכים הגלובאליים שהוגדרו בחוק שיקים ללא כיסוי שנחקק בשנת 1981, המגבלות המוטלות על חשבון מוגבל הן הגבלות מינוריות ומותאמות לסיטואציה, בניהן אי היכולת להוסיף ולפזר המחאות לתקופה בת שנה אחת. אלא שההגבלות הללו, הן ההגבלות הישירות, אינן חותמות את הנושא ומלוות בלא מעט הגבלות עקיפות. בעל חשבון מוגבל לא יוכל לקבל משכנתא, הלוואה רגילה, במרבית המקרים כרטיס אשראי ואפילו עמלות הניהול שלו ייבחנו מחדש. כל אלה אינן הגבלות הנובעות מלשון המחוקק ונתונות לשיקול דעת הבנק, שבמרבית המקרים פשוט יסרב לקחת את הסיכון.

מסיבה זו היעד העיקרי של הלקוח עם קבלת ההודעה על החלטת הבנק להגביל אותו, תהיה כיצד לבטל חשבון מוגבל, באופן המהיר והיעיל ביותר, וללא הותרת כתם ורבב ברישומים. הדרך הנכונה לתחילת הטיפול בתהליך  תהיה במרבית המקרים פניה לעורך דין מומחה בהתנהלות במערכת הבנקאית.

פעולתו הראשונה של עורך הדין תהיה פניה בכתב אל סניף הבנק בו מתנהל החשבון ולדרוש ביטול ועצירה של התהליך. חשוב לדעת כי לרשות הבנק עומדים חמישה עשר ימים מיום ההודעה לבטל את החלטתם מול הלקוח, ברישומים ואל מול בנק ישראל תחת הכותרת טעות ברישום וללא הותרה של כל כתם או רבב ללקוח ולחשבונו. על מנת לפנות באופן אפקטיבי אל פקידי הבנק על עורך הדין המטפל לקבל את כל המידע אודות הלקוח, מצבו האישי והכלכלי והנסיבות אשר ליוו את סירובה של כל המחאה והמחאה. עיקר הערעור יתבסס על יכולתו של עורך הדין להוכיח כי המחאה אחת בלבד מבין עשר ההמחאות המסורבות סורבה שלא לצורך, בטעות או עקב סיבה הנמצאת ברשימת הנסיבות המקלות על פי לשון החוק.

החוק מקל עם לקוחות אשר המאות סורבו בחשבונם בשל שירות מילואים, פגיעה אישית רפואית או בתאונה שמנעה מהם פרנסה ו/או נגישות לטיפול בענייניהם, מגורים בקירוב לאזור לחימה (דוגמת יישובי הדרום בעת מבצעי צה"ל באזור), נוהג בין הלקוח לבנק שגרם לו להניח כי ההמחאה תכובד למרות החוסר בכיסוי או טעות אחרת של הבנק.

היה וסניף הבנק לא קיבל את הסיבה כפי שהוצגה על ידי הלקוח ו/או עורך דינו, עומדת לרשות הלקוח הפניה אל ערכאה בבית המשפט השלום בתהליך מהיר וענייני.