פטור ממס

פטור ממס הכנסה במקרה של נכות

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה, היא החוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. החל מה  1.7.2003 תוקן סעיף 9(5) לפקודה המקנה פטור ממס עבור הכנסות, באחד מהמקרים הבאים: א. עיוורון ב. נכות בשיעור של 100% ג. נכות בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד ד. נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.

 
חשוב לדעת כי הפטור יחול על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.


לפי התיקון, הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום, וזאת עד לתקרת ההכנסה המתעדכנת מידי שנה. התקרה שונה אם מדובר בהכנסה אישית כמו משכורת, והכנסה מעסק או כשמדובר בהכנסה כמו ריבית ושכר דירה.

החזרי מס רטרואקטיבית

חשוב לדעת כי רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק, לתקופה כוללת העולה על 184 יום, ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים לא כולל השנה השוטפת.

לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור ממס

יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את טופס 1516 -"בקשה לפטור ממס" ,בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.

ועדה רפואית של מס הכנסה

מי שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות או שנקבע לו אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד ועבר אירוע רפואי כלשהו, רשאי יהא לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

זימון לוועדה רפואית

כדי לקבל זימון לוועדה רפואית יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים: א. טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס" ב. טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א) ג. טופס ויתור סודיות (169ב) ד. שובר אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות. את הטפסים והמסמכים יש לשלוח בדואר רשום לפקיד השומה או להגיש במשרד השומה עצמו.

ערער על החלטת הוועדה הרפואית

אדם המעוניין לערער על החלטת הוועדה בדרג ראשון, חייב: א. לשלוח תוך 45 יום מהיום בו התקבלה החלטת הועדה הרפואית, מכתב ערר מנומק בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות לערעור ב. לבקש מפקיד השומה שובר תשלום עבור וועדה רפואית לעררים, אותו יש להעביר לאחר התשלום למשרד השומה. יש לציין כי ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה בדרג ראשון.

לקביעת פגישה ללא התחייבות, מלא/י את פרטיך:
שם. טל. דוא"ל.

מס הכנסה שלילי עד 5,520 ש"ח בשנה

 • שתף בפייסבוק

מהו מס הכנסה שלילי ?

מס הכנסה שלילי הוא הטבה לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסה נמוכה, ונועד למי שעובד ומרוויח לא פחות מ- 2,000 ש"ח ולא יותר מ-6,502 ש"ח (תלוי בנסיבות). החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, נועד לצמצם את העוני באמצעות הגדלת שכרם של שכירים מתחת לקו העוני, ולספק תמריץ לתעסוקה בקרב אוכלוסיות שלא עובדות.

קרא עוד: מס הכנסה שלילי עד 5,520 ש"ח בשנה

זיכוי להורה עם ילד בעל לקות למידה בסך 5,016 ש"ח

 • שתף בפייסבוק

נקודת זיכוי מוגדרת בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה כסכום "המקוזז כנגד המס לאותה שנה". ערכה של נקודת זיכוי, נכון ל-2011, הוא 2,508 ש"ח לשנה, על כן כל נקודת זיכוי מפחיתה את נטל מס ההכנסה ב-209 ש"ח לחודש.

קרא עוד: זיכוי להורה עם ילד בעל לקות למידה בסך 5,016 ש"ח

לקביעת פגישה ללא התחייבות, מלא/י את פרטיך:
שם. טל. דוא"ל.

חדשות ופסקי דין

 • השמנת יתר קיצונית - נכות המזכה באחוזי נכות

  השמנת יתר קיצונית נוספה ל'ספר הליקויים' של הביטוח הלאומי ותזכה כעת ב-20% נכות.

  קרא עוד

 • העלאת גמלת הנכות לילדים ולנכים קשים

  28% תוספת לילדים נכים שאינם מתפקדים עצמאית, הקדמת תשלומי קצבת שר"מ וסייעת ל- 40 שעות שבועית לילדים בעלי נכויות קשרות שאינם במסגרת חינוכית.

  קרא עוד

צור קשר ללא התחייבות

למתן ייעוץ אישי

שם
טלפון
דוא"ל
  הרשמה לדיוור
 

מאמרים